K L I P P N I N G  &
S T Y L I N G

Klippning 420 :-
Klippning Lyx 600 :-
inkl. skräddarsydd Redken Chemistry kur
Klippning +65 år 350 :-
Barnklippning t.o.m. 12 år 280 :-
Maskinklippning 200 :-
Luggklippning 120 :-
Styling fr. 200 :-
Redken Chemistry kur 200 :-


F R A N S A R  &
B R Y N

Bryn- och fransfärg inkl. plockning 260 :-
Ögonbrynsfärg 110 :-
Plockning ögonbryn 100 :-
Fransfärg 150 :-

K E M I S K A
B E H A N D L I N G A R

Bottenfärg (max 3 cm) 760 :-

Färg (kort) fr. 860 :-
Uppljusning (kort) fr. 850 :-
'Kort' är när hårets längd är ovanför käklinjen

Färg (mellan) fr. 940 :-
Uppljusning (mellan) fr. 1050 :-
'Mellan' är när hårets längd är mellan käklinjen och nyckelbenen

Färg (långt) fr. 1060 :-
Uppljusning (långt) fr. 1140 :-
'Långt' är när hårets längd är nedanför nyckelbenen

Gloss/Nyansering fr. 210 :-

Permanent 30 :-/spole el. max 950 :-
Permanent långt hår 1200 :-

H A I R T A L K
E X T E N S I O N S

Konsultation 350 :-
Uppflyttning fr. 1000 :-

Full förlängning
25 cm fr. 5250 :-
40cm fr. 6950 :-
55 cm fr. 9550 :-

Förtjockning
25 cm fr. 3000 :-
40 cm fr. 3800 :-
55 cm fr. 5000 :-

Singelpaket
25 cm 1500 :-
40 cm 1950 :-
55 cm 2650 :-

Vid uteblivet besök debiteras 50% av det beräknade priset.